Những điểm thí sinh phải nhớ về 3 dạng bài Advantages and Disadvantages thường xuyên bắt gặp

Post your guest blog post and sponsored ad requests or availability here.
ngoctan3710
Posts: 3
Joined: Fri Apr 06, 2018 2:17 am
Contact:

Những điểm thí sinh phải nhớ về 3 dạng bài Advantages and Disadvantages thường xuyên bắt gặp

Postby ngoctan3710 » Tue Apr 10, 2018 9:50 pm

Advantages and Disadvantages là một trong những dạng đề căn bản hay được gặp của IELTS Writing Task 2. Với loại bài luận này, người thi được yêu cầu phải đưa đánh giá về ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề cho sẵn.

thông dụng sẽ có 3 dạng đề bài viết về ưu và nhược điểm của một vấn đề, mỗi dạng lại yêu cầu một cách tiếp cận khác biệt. ALT IELTS Gia Sư sẽ giúp sĩ tử hiểu 3 dạng đề này và gợi ý những cấu trúc bài viết tiêu chuẩn cho từng dạng đề để các bạn đạt điểm tốt hơn trong bài thi IELTS Writing.

Với Writing Task 2, dạng đề này rất dễ nhận dạng và chia bố cục: một đoạn thân bài cho advantages và đoạn còn lại cho disadvantages. Câu hỏi thường xuyên được đưa ra rất rõ ràng:

What are the Advantages and Disadvantages of …?
Discuss the Advantages and Disadvantages …
Discuss the Advantages and Disadvantages and give your own opinion
Do the advantages outweigh the disadvantages?
Dưới đây là 3 dạng đề bài Advantages and Disadvantages thường gặp gỡ trong IELTS Writing Task 2:

Dạng đề 1:
In some countries young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Discuss the advantages and disadvantages for young people who decided to do this. (Ở nhiều đất nước, thanh niên được khuyến khích đi làm hoặc đi du lịch trong một năm sau khi tốt nghiệp phổ thông và trước khi vào đại học. Hãy thảo luận ưu và nhược điểm của việc này)

Dạng đề này chỉ đơn thuần hưởng thụ bàn thảo về ưu và nhược điểm, không hỏi ý kiến cá nhân, cũng không hỏi mặt nào mạnh hơn. Vì vậy các bạn không nên đưa thêm thông tin trong bài viết của mình. Dạng bài này hưởng thụ sử dụng một cấu trúc đơn giản, theo đó thí sinh sẽ phân tích những ưu điểm và nhược điểm trong hai đoạn văn riêng.

Cấu trúc bài viết Discuss the Advantages and Disadvantages:
Mở bài:
Câu 1: miêu tả lại vấn đề đưa ra của đầu bài (Paraphrase Question)
Câu 2: Giới thiệu kết cấu bài viết (Outline Sentence)
Thân bài:
Đoạn 1 (Advantages – Ưu điểm)
Câu 3: Câu chủ đề viết về ưu điểm
Câu 4: Nêu và giảng nghĩa ưu điểm
Câu 5: Ví dụ
Đoạn 2 (Disadvantages - Nhược điểm)
Câu 6: Câu chủ đề viết về nhược điểm
Câu 7: Nêu và giải thích nhược điểm
Câu 8: Ví dụ
Kết luận:
Câu 9: cầm tắt lại các ý chính

Dạng đề 2:
Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary schools rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? (Nhiều chuyên gia tin rằng trẻ em mở màn học ngoại ngữ ở tiểu học tốt hơn là ở trung học. Liệu ưu điểm của việc này có mạnh hơn nhược điểm?)

So với đề 1, dạng đề này sẽ khó hơn bởi vì chúng ta phải trả lời câu hỏi liệu ưu điểm có mạnh hơn nhược điểm. xem xét, sẽ có nhiều bạn hiểu nhầm câu hỏi rằng “Liệu ưu điểm có nhiều hơn nhược điểm hay không?” Vấn đề ở đây không phải con số, mà là nhận xét, đánh giá về mức độ ảnh hưởng ưu và nhược điểm. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ phải quyết định xem mặt nào thuyết phục hơn và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc bài viết. Nếu sĩ tử chọn ưu điểm thì sĩ tử hãy giải thích được lý do tại sao ưu điểm nổi trội hơn và tại sao nhược điểm lại yếu hơn trong vấn đề này. ứng viên cũng phải khẳng định rõ ràng luôn điều này ngay từ câu chủ đề của mình.

Cấu trúc bài viết Do the Advantages outweigh the Disadvantages:
Mở bài:
Câu 1: biểu đạt lại chủ đề đưa ra của đầu bài (Paraphrase Question)
Câu 2: Nêu quan niệm của sĩ tử về ưu điểm mạnh hơn hay nhược điểm mạnh hơn
Câu 3: Giới thiệu câu trúc bài viết
Thân bài:
Đoạn 1: (Phân tích bên mạnh hơn)
Câu 4: Câu chủ đề
Câu 5: giải nghĩa tại sao mạnh hơn
Câu 6: Ví dụ
Câu 7: Câu chủ đề
Câu 8: giảng nghĩa tại sao mạn hơn
Câu 9: Ví dụ
Đoạn 2: (Viết về bên yếu đuối hơn)
Câu 10: Câu chủ đề
Câu 11: giải thích tại sao yếu đuối hơn
Câu 12: Ví dụ
Kết luận
Câu 13: Tổng kết lại những ý chính và khẳng định lại khái niệm cá nhân

Dạng đề 3:
Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary schools rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages and give your own opinion? (Máy tính ngày càng biến thành một phần thiết yếu ớt trong các bài học ở trường. Hãy bàn bạc ưu và nhược điểm của điều này và cho ý kiến của riêng bạn)

Dạng đề này có phần gần giống dạng 2 và mở rộng rãi thêm phần đưa ra ý kiến riêng của bạn. Nó giống như một dạng bài luận thể hiện quan điểm đoàn kết với một bài luận bàn thảo. Cấu trúc bài viết dạng này cần có một đoạn viết về ưu điểm, một đoạn viết về nhược điểm và một đoạn nêu quan điểm cá nhân.

Cấu trúc bài viết Give your own opinion:
Mở bài:
Câu 1: biểu đạt lại chủ đề đưa ra của đầu bài
Câu 2: luận điểm cá nhân của bạn
Câu 3: Giới thiệu cấu trúc bài viết
Thân bài
Đoạn 1: (Viết về ưu điểm)
Câu 4: Câu chủ đề
Câu 5: giảng nghĩa
Câu 6: Ví dụ
Đoạn 2: (Viết về nhược điểm)
Câu 7: Câu chủ đề
Câu 8: giải nghĩa
Câu 9: Ví dụ
Đoạn 3: (Nêu quan điểm)
Câu 10: giải nghĩa luận điểm
Câu 11: giải nghĩa và đưa ví dụ
Kết luận
Câu 12: Tổng kết lại các ý chính

Trung tâm luyện thi IELTS ALT IELTS Gia Sư hi vọng với những chia sẻ này sẽ giúp ứng viên tự tin hơn với dạng bài luận Advantages and Disadvantages trong bài thi IELTS Writing, xong xuôi tốt quá trình học luyện thi IELTS cũng như sẽ “chinh phục” một bài thi IELTS với điểm số cao.

Và thí sinh cũng đừng quên nối tiếp thực hành viết thường xuyên với các dạng đề bài khác nhau của phần IELTS Writing Task 2, đồng thời luyện cách liên minh các phrasal verb, cấu trúc câu, collocation ... Để khiến bài viết trở nên trôi chảy và hấp dẫn hơn nhé. Những điều này không chỉ giúp sĩ tử được giành được hảo cảm từ người chấm mà còn có thể giúp các bạn đạt được band điểm cao hơn mong muốn đó.

Hình như, nếu bạn nào vẫn chưa tự tin vào kĩ năng viết của mình cũng như chưa yên tâm với quá trình ôn luyện thi IELTS của mình thì bạn hãy tham dự ngay một khóa học luyện thi IELTS tại trung tâm ALT nhé, ở đây luôn có sẵn những thầy cô đã từng vượt qua phần này với band điểm rất cao chuẩn bị chỉ dạy lại sĩ tử những tuyệt chiêu mà họ có được đó.>> IELTS Writing TipsReturn to “Guest Blog Posts / Sponsored Ads”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests