Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Có Lợi Ích Gì?

Please only post Search Engine and Webmaster Related stuff.
haihanip12
Posts: 12
Joined: Tue Apr 17, 2018 7:45 pm
Contact:

Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Có Lợi Ích Gì?

Postby haihanip12 » Wed Apr 18, 2018 7:21 pm

Đăng ký nhãn hiệu hoặc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền là một trong các thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với nhãn hiệu, hàng hóa của mình. Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ được hưởng các quyền tài sản: ứng dụng, cho phép người khác áp dụng nhãn hiệu, logo thuộc sở hữu của mình theo quy định pháp luật;

quá trình sử dụng, cho phép người khác áp dụng bao gồm: Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Ngăn cấm người khác ứng dụng nhãn hiệu, logo của mình theo quy định pháp luật; Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật.

Có thể thấy, những quyền mà chủ sở hữu nhãn hiệu được hưởng khi ứng dụng thủ tục đăng ký không những hạn chế tối đa những rủi ro đã nêu ở trên mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và cập nhật của chính doanh nghiệp.

bởi vì vậy, chu trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quyền là không bắt buộc, Tuy vậy lại hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp khi thực hiện nhãn hiệu hàng hóa do mình sáng tạo ra. Để áp dụng thủ tục này một cách thức nhanh chóng và tác dụng nhất, quý doanh nghiệp có thể liên hệ trưc tiếp với HAIHAN-IP để nhận được những tư vấn và hỗ trợ đúng lúc nhất.

Để xem đầy đủ nội dung, mời bạn click vào đây: http://nhanhieulogo.com/dang-ky-nhan-hieu-tai-ha-noi-nd,24724

Cezarr
Posts: 31
Joined: Thu Apr 19, 2018 9:37 am
Contact:

Re: Việc Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Có Lợi Ích Gì?

Postby Cezarr » Thu Apr 19, 2018 9:40 am

What is this???


Return to “Everything Else”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests